Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-7

.

Ngày 4-7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp Thường trực HĐND thành phố với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố nhằm chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì, phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì, phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố được tổ chức theo hình thức trực tiếp trong 3 ngày (12, 13 và 14-7). Đến nay, tổng số tài liệu trình kỳ họp là 136 tài liệu.

Tại phiên họp, sau khi nghe ý kiến thảo luận của Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các Tổ đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò đại biểu HĐND thành phố, nhất là trách nhiệm đại biểu dân cử với cử tri. Đối với các vấn đề thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, các tổ đại biểu cần xác định cụ thể các sở tham gia chất vấn, tập trung các ý kiến thảo luận tại hội trường và thảo luận tổ. Công tác thảo luận, chất vấn cần chú trọng nội dung trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cho thành viên tham gia thảo luận, chất vấn.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các tổ đại biểu nghiên cứu thêm đối với hai văn bản dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 để góp ý hoàn thiện và nghị quyết về công tác giám sát của các tổ đại biểu HĐND thành phố để kiện toàn, thống nhất. Các tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp tục rà soát các công việc liên quan, phân công trách nhiệm cụ thể từng tổ viên; theo dõi, phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố để phục vụ kỳ họp chu đáo.

Các Ban HĐND thành phố cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thành phố tại phiên họp; đồng thời đề xuất thêm những vấn đề có thể phản ánh tại kỳ họp về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong thời gian vừa qua. “Tinh thần chung là tôn trọng ý kiến thảo luận và chất vấn của tất cả các đại biểu và sẽ được thống kê đầy đủ. Các ý kiến cần sắp xếp khoa học, hợp lý để kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố”, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

MINH SƠN

;
;
.
.
.
.
.