Nâng cấp ga Kim Liên theo dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Vinh - Nha Trang

.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa phê duyệt “Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang”. Đồng thời giao Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang có điểm đầu tại ga Vinh, điểm cuối tại ga Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 996km. Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp 15 cầu yếu; nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát...) 6 đoạn, tổng chiều dài hơn 57km; sửa chữa nền đường yếu 2 đoạn, chiều dài khoảng 2,9km. Cùng với đó sẽ sửa chữa, cải tạo 4 ga hành khách gồm: Đồng Lê, Đông Hà, Huế, Nha Trang; 4 ga hàng hóa gồm: Hương Phố, Kim Liên, Quảng Ngãi, Diêu Trì. Dự án dự kiến thực hiện trong 3 năm (2022-2025) với tổng mức đầu tư hơn 1.190 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.