Khắc phục lỗ hổng trong quản lý chất lượng nước thải

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên qua kiểm tra nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến lỗ hổng quản lý chất lượng nước thải đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị của thành phố. Đồng thời đề xuất phương án bảo đảm công tác xử lý nước thải đạt hiệu quả và kiểm soát được hoạt động đấu nối nước thải của các hộ thoát nước trên địa bàn thành phố; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý trong tháng 8-2022.

Theo Luật Bảo vệ môi trường được ban hành vào năm 2020, các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải được đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị của thành phố mà không phải được cấp giấy phép môi trường đối với nước thải. Đây là lỗ hổng quản lý chất lượng nước thải đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị của thành phố, cần sớm được giải quyết để bảo đảm các hệ thống xử lý nước thải tập trung trên địa bàn thành phố hoạt động hiệu quả, đạt quy chuẩn theo quy định.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.