Thúc đẩy thị trường tái chế rác thải nhựa tại quận Sơn Trà

.

Ngày 18-8, UBND quận Sơn Trà phối hợp Tổ chức Phát triển quốc tế iDE triển khai dự án Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa trên địa bàn 5 phường: Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang, Phước Mỹ, An Hải Bắc nhằm thu gom, tái chế, tái sử dụng, xử lý, tiêu thụ khoảng 2.000 tấn rác thải nhựa, giảm thiểu rác trôi ra đại dương.

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ 100% cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn 5 phường tham gia vào chuỗi giá trị rác thải nhựa, trong đó, toàn bộ những người lao động tại các cơ sở thu mua phế liệu này được cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập... nhờ thúc đẩy thị trường thu gom, tái chế rác thải nhựa.

Dự án cũng hỗ trợ để thúc đẩy phong trào phân loại rác tại nguồn nhằm đạt mục tiêu 40% hộ gia đình và 40% doanh nghiệp tham gia phân loại rác. Tại buổi triển khai dự án, quận Sơn Trà cũng đề xuất Tổ chức Phát triển quốc tế iDE phối hợp, hỗ trợ Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà cho công nhân thu gom thêm các loại rác thải nhựa, đặc biệt là các loại nhựa có giá trị thấp; hỗ trợ các cơ sở thu mua phế liệu thu mua các loại nhựa cứng; hỗ trợ quận và các phường tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phong trào chống rác thải nhựa...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.