Bảo đảm thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội

.

Ngày 22-9, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2022 trên địa bàn thành phố. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì hội nghị.

Tham gia bảo hiểm y tế giúp người dân tự tin tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Ảnh chụp tại Bệnh viện  Đà Nẵng). Ảnh: HUỲNH LÊ
Tham gia bảo hiểm y tế giúp người dân tự tin tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. (Ảnh chụp tại Bệnh viện Đà Nẵng). Ảnh: HUỲNH LÊ

Triển khai sâu rộng, đồng bộ các chính sách

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, các chính sách xã hội theo Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 được thành phố triển khai sâu rộng, đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bên cạnh bảo đảm các chính sách của Trung ương, hằng năm, ngân sách thành phố chi hơn 356 tỷ đồng cho hơn 18.400 lượt đối tượng người có công cách mạng.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu đãi học sinh, sinh viên trong giáo dục và đào tạo; giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng; xây dựng, tu bổ nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... Về lĩnh vực việc làm, bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ năm 2012-2022, bình quân mỗi năm, thành phố giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 3,2% ở cuối năm 2020.

Đối với  công tác giảm nghèo, trong giai đoạn 2012-2021, thành phố đã 3 lần nâng chuẩn nghèo thành phố cao hơn chuẩn Trung ương quy định; đồng thời ban hành các chính sách đặc thù tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tiếp cận được các chính sách hỗ trợ, ổn định cuộc sống, thoát nghèo một cách bền vững. Qua đó, giúp đỡ cho 57.906 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm từ 2% trở lên. Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố qua các giai đoạn đều hoàn thành và về đích trước 2 năm.

Thành phố đầu tư quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp học bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Phát triển, mở rộng mô hình trường bán trú, nhà trẻ trong khu công nghiệp và vùng nông thôn. Mạng lưới y tế được hoàn thiện từ thành phố đến cơ sở, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, triển khai các kỹ thuật y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện có hiệu quả hoạt động y tế dự phòng, kiểm soát bệnh tật và chương trình mục tiêu y tế - dân số; nhất là trong kiểm soát Covid-19...

Giai đoạn 2021-2030, thành phố phấn đấu 100% hộ người có công có mức sống khá trở lên. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000-35.000 lao động; đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%, tỷ lệ việc làm tăng thêm bình quân 4,5-5%/năm. Phấn đấu hằng năm giảm 20%/tổng số hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều từng giai đoạn; đến cuối năm 2024, không còn gia đình chính sách có công cách mạng thuộc hộ nghèo.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2030 đạt 99,5%; tuổi thọ trung bình đến năm 2030 đạt 76,7 tuổi; tỷ lệ suy dinh dưỡng theo cân nặng của trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 giảm còn 4%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đến năm 2025 đạt 90%, đến năm 2030 đạt 97%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm đến năm 2025 đạt 100%...

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Ảnh: D.Q
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Ảnh: D.Q

An sinh xã hội trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, địa phương trong thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn thành phố. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, công tác bảo đảm an sinh xã hội ở thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 diễn ra nghiêm trọng tại thành phố trong hai năm 2020-2021.

Hệ thống an sinh xã hội ngày càng đồng bộ và hoàn thiện, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp lý, xây dựng hệ thống chính sách đặc thù, diện bao phủ không ngừng được mở rộng, mức hỗ trợ ngày càng tăng, hoạt động hỗ trợ chú trọng tính toàn diện, bền vững. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được tăng cường.

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Công tác giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ thất nghiệp giảm. An sinh xã hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng như trong Covid-19 vừa qua, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội…

Giai đoạn 2021-2030, thành phố đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm các chính sách xã hội, phát triển hệ thống chính sách xã hội bao trùm, toàn diện; bảo đảm các điều kiện tối thiểu về y tế, giáo dục, nước sạch môi trường, nhà ở, việc làm, thông tin truyền thông, trợ giúp người nghèo, đối tượng xã hội, đối tượng yếu thế, phù hợp tình hình kinh tế - xã hội thành phố, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19. Phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội; tăng cường huy động nguồn lực xã hội thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chính sách xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chính sách xã hội; huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia, giám sát, thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Phát triển hệ thống chính sách xã hội toàn diện. Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ trợ giúp xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội; phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc xã hội tại cộng đồng.

“Tổ chức thực hiện tốt pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục. Phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - cầu lao động tạo việc làm, chú trọng nâng cao chất lượng lao động, việc làm. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện cho y tế, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự thay đổi của mô hình bệnh tật, già hóa dân số và nhu cầu người dân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện mục tiêu có nhà ở theo Chương trình thành phố “3 có”, tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định; tập trung đầu tư các công trình nước sạch trọng điểm bảo đảm an sinh xã hội, công trình cấp nước sạch nông thôn; chú trọng việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của thành phố; tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội…

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.