Chuẩn bị chu đáo, chất lượng kỳ họp cuối năm HĐND thành phố

.

Ngày 22-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố cuối năm nay và họp thường kỳ tháng 9-2022 của Thường trực HĐND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên họp.  Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phiên họp liên tịch thảo luận, thống nhất thông qua tổng số tài liệu trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm dự kiến là 149 tài liệu. Báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Văn phòng UBND thành phố cho biết, về tiến độ thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, trong quá trình thực hiện, 12 phân khu đã được phân chia thành 19 đồ án quy hoạch phân khu và đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của 16/19 đồ án, còn 3/19 nhiệm vụ chưa phê duyệt. UBND thành phố phấn đấu hoàn thành 11/19 đồ án quy hoạch phân khu trong năm 2022 và 8 đồ án quy hoạch phân khu còn lại trong năm 2023.

Về công tác bảo đảm thoát nước, chống ngập trước mùa mưa năm 2022, trên địa bàn thành phố có 10 điểm ngập, phần lớn nguyên nhân do các dự án chưa thi công hoàn thành vì vướng mặt bằng. Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải rà soát toàn bộ các điểm ngập úng và nghiên cứu giải pháp thoát nước phù hợp, từng bước tiến đến giải quyết căn cơ vấn đề ngập úng.

Ngoài ra, UBND thành phố đang tập trung triển khai các nội dung liên quan, như công tác quản lý Nhà nước liên quan đến việc cấp phép, gia hạn, các hoạt động khai thác, đóng cửa mỏ, công tác hoàn thổ đối với các mỏ khoáng sản sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố; tiến độ triển khai 5 tuyến xe buýt trợ giá giai đoạn 2022-2027; tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố; tình hình triển khai đầu tư các vùng nông nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch; tình hình đầu tư, khai thác các khu, cụm công nghiệp mới; triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tiến độ thi công một số dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025; tình hình xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hóa trên một số lĩnh vực trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố về các nội dung liên quan. Đến nay, thu ngân sách thành phố đạt 94%, dự kiến sẽ đạt 100% vào tháng 10. Thành phố đang nỗ lực triển khai đầu tư công bảo đảm tiến độ đề ra, một số chính sách, nhiệm vụ đang được triển khai hiệu quả. UBND thành phố sẽ xem xét, rà soát các vấn đề vướng mắc, trì trệ để có giải pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, để bảo đảm chu đáo, chất lượng cho kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố, ngoài nội dung đã thống nhất, UBND thành phố bổ sung tài liệu về rà soát, bổ sung thay đổi nghị quyết về phân bổ chức danh không chuyên trách phường, xã; bổ sung danh mục báo cáo dự án nhóm C chậm triển khai năm 2022 trên cơ sở ủy quyền của HĐND thành phố; báo cáo điều chỉnh quy định phân cấp, ủy quyền. Văn phòng UBND thành phố làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền quyết định, cho ý kiến, làm rõ các nội dung trình HĐND thành phố và đề xuất cụ thể; đặc biệt phải bảo đảm tiến độ nội dung trình kỳ họp để có thời gian rà soát, giám sát...

Đối với các nội dung giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các ban HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, về quy hoạch phân khu đô thị, từ nay đến cuối năm phấn đấu đạt 11/19 chỉ tiêu.

Trong quá trình điều chỉnh, lưu ý phải phù hợp với quy hoạch chung. UBND thành phố cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư. UBND thành phố cần có chính sách trợ giá và điều chỉnh tuyến cho phù hợp đối với các tuyến xe buýt trợ giá; kiểm tra, xem xét, xử lý các mỏ khai thác khoáng sản, tính toán lại trữ lượng để khai thác, sử dụng hợp lý; tập trung giải quyết các vấn đề về thoát nước, chống ngập, tiến độ xây dựng và thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho vùng nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm tiến độ của các dự án động lực trọng điểm…

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.