Hôm nay (23-9) diễn ra hội thảo khoa học "Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan"

.

Ngày 22-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến kiểm tra thực tế tình hình công tác chuẩn bị hội thảo khoa học “Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan” (25-9-1952 - 25-9-2022): Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân”, diễn ra hôm nay 23-9.

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan” (25-9-1952 - 25-9-2022): Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân” do Thành ủy Đà Nẵng, Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng) và Quân khu 5 phối hợp tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 5, cùng các chuyên gia, nhà khoa học quân sự.

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan.

Qua đó, vận dụng vào xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.