Nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính

.

Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Nhiều địa phương của thành phố chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2022. Trong ảnh: Người dân đến giao dịch tại Bộ phận “Một cửa” quận Liên Chiểu. Ảnh: TRỌNG HUY
Nhiều địa phương của thành phố chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2022. TRONG ẢNH: Người dân đến giao dịch tại Bộ phận “Một cửa” quận Liên Chiểu. Ảnh: TRỌNG HUY

Năm 2021, quận Thanh Khê tiếp tục dẫn đầu khối quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính (CCHC), là lần thứ 5 liên tiếp giữ vị trí độc tôn. Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Trần Tường Vân cho biết, đạt kết quả đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp đối với công tác CCHC nhằm hiện đại hóa nền hành chính, thay đổi quan niệm từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính. Từ năm 2017 đến nay, quận có hàng chục sáng kiến, giải pháp hoặc cơ chế mới để nâng cao chất lượng CCHC.

Các ngành, phòng chức năng rà soát các lĩnh vực, thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, trên cơ sở đó tham mưu ban hành danh mục thủ tục đơn giản hóa và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Quận chủ động đầu tư, xây dựng các phần mềm ứng dụng mới trong CCHC; xây dựng và ban hành quy chế  áp dụng thẻ thưởng, phạt trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động do quận quản lý.

Nhằm khắc phục tình trạng giải quyết trễ hạn, UBND quận Thanh Khê đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm nhắc nhở thời gian giải quyết TTHC trên điện thoại di động của CBCCVC. Việc ứng dụng chữ ký số điện tử kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm “Một cửa” điện tử liên kết với Hệ thống quản lý văn bản điều hành của quận (egov) đã góp phần đồng bộ hóa một cách chặt chẽ quy trình giải quyết hồ sơ từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả trên phần mềm “Một cửa” điện tử.

Phó trưởng phòng Nội vụ quận Hải Châu Trương Thị Thúy Ngọc cho biết, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn quận là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như phần mềm egov, phần mềm thi đua, khen thưởng; khiếu nại, tố cáo, an toàn vệ sinh thực phẩm; sử dụng 100% chữ ký số, văn bản liên thông qua môi trường mạng. Quận thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC để tạo sự hài lòng của tổ chức, công dân; nghiên cứu triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền TTHC, thi tuyển, tuyển dụng bằng sử dụng phần mềm trên máy tính, đánh giá công chức trên phần mềm công khai, minh bạch; thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm dựa vào đánh giá CCHC…

Năm 2021, quận Ngũ Hành Sơn đứng thứ 2 về chỉ số CCHC khối quận, huyện. Theo Trưởng phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn Phạm Thị Lệ Thủy, năm 2021, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng, sớm hạn là 14.118/13.966 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn đạt 99%. UBND quận đã triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường; quản lý và sử dụng tốt hệ thống email công vụ, đồng thời tiếp tục vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử của quận; công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định, thông tin cho người dân và doanh nghiệp; ứng dụng chứng thư số tại 12 cơ quan chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp và 4 UBND phường...

“Theo kế hoạch năm nay, quận sẽ tập trung đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại địa phương trên cơ sở tổng hợp từng nội dung, nêu rõ tính mới, tính sáng tạo và tính hiệu quả trong triển khai nhằm nâng cao chất lượng CCHC”, bà Thủy nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Trung Sơn, các quận, huyện tiếp tục duy trì tốt công tác chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC như triển khai bảo đảm công tác đánh giá xếp hạng về chỉ số CCHC tại khối phường, xã và các phòng chuyên môn trực thuộc; triển khai nhiều giải pháp về công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình Covid-19. Nhiều nội dung về CCHC được UBND quận, huyện tiếp tục hoàn thiện trong năm 2021. Cụ thể, trong công tác chỉ đạo điều hành có quy định đối với các sáng kiến, giải pháp mới như triển khai xây dựng cổng thông tin tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trực tuyến, thực hiện hiệu quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ phù hợp với điều kiện Covid-19; tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp quận bằng hình thức thi trên máy tính; triển khai chương trình giải quyết thủ tục Cấp giấy phép xây dựng và Đăng ký hộ kinh doanh tại nhà, theo đó vừa giảm tải số lượng công dân tại bộ phận “Một cửa”, vừa hỗ trợ việc tiếp cận dịch vụ bưu chính công ích trong nộp hồ sơ TTHC, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trên địa bàn quận, huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn tại UBND các quận, huyện, đặc biệt là trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công, cấp phép xây dựng. Vẫn còn địa phương chưa chấp hành nghiêm việc ban hành văn bản xin lỗi hoặc triển khai xin lỗi không đúng thẩm quyền theo quy định khi giải quyết hồ sơ quá hạn, trễ hạn… Do đó, các quận, huyện cần tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả để khắc phục hạn chế, phát huy sáng kiến tiêu biểu nhằm nâng cao chất lượng CCHC.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.