Tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra

.

ĐNO -  UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 5323/UBND-PCTT ngày 28-9-2022 về việc tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Theo đó, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên địa bàn do bão số 4 và lũ sau bão gây ra; vận động các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường; quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn; chỉ đạo chằng chống cây xanh ngã đổ và phấn đấu hoàn thành trước 17 giờ ngày 1-10.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dọn dẹp, xử lý vệ sinh môi trường và hoàn thành trước ngày 30-9.

Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo khắc phục hệ thống cấp nước sinh hoạt và hoàn thành trước 20 giờ ngày 28-9; xử lý hệ thống thoát nước không để ngập úng.

Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo chằng chống cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường do thành phố quản lý, phấn đấu hoàn thành trước 17 giờ ngày 1-10; khắc phục thiệt hại hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hoàn thành trước 17 giờ ngày 30-9.

Sở Công Thương làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng khắc phục những nơi điện hư hỏng và hoàn thành trước 17 giờ ngày 29-9; chủ động làm việc với Cục Quản lý thị trường, Sở Tài chính kiểm tra, xử lý bình ổn giá cả thị trường.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục sạt lở trên các tuyến đường giao thông theo phân cấp quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất đúng thời vụ, khắc phục thiệt hại trong ngành nông nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các đơn vị truyền thông để khắc phục sự cố viễn thông trước 14 giờ ngày 29-9.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và các đơn vị liên quan triển khai lực lượng xử lý cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường giao thông, hoàn thành trước 14 giờ ngày 28-9. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hỗ trợ trục vớt tàu cá bị chìm (nếu có).

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện công tác hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân kịp thời, đúng đối tượng.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND thành phố nguồn kinh phí để các sở, ban, ngành, địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các sở, ban, ngành khác kiểm tra, xử lý khắc phục thiệt hại, bảo đảm chức năng, nhiệm vụ được giao.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.