Tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

.

UBND thành phố vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH tại trụ sở làm việc và cơ quan, đơn vị trực thuộc; trong tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, Nhà nước và trực tiếp phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố nếu buông lỏng trong công tác quản lý để xảy ra cháy, nổ tại trụ sở làm việc, cơ quan, đơn vị trực thuộc và thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước do không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn về PCCC&CNCH.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, cụ thể các quy định pháp luật về PCCC và CNCH, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10-1-2022 của UBND thành phố quy định an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; quản lý chặt chẽ các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; hướng dẫn thao tác, sử dụng bình chữa cháy, phương tiện PCCC đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động công tác tại cơ quan, đơn vị mình để chấp hành, thực hiện nghiêm túc...

​​​​​​​UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với các trường hợp vi phạm quy định về PCCC&CNCH. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan thu hồi giấy phép kinh doanh các trường hợp vi phạm quy định về PCCC và CNCH, yêu cầu khắc phục theo quy định tại thời điểm đưa công trình vào hoạt động (bao gồm cả các cơ sở đã được chấp thuận, cấp phép trước đây) hoặc quy định hiện hành với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây hậu quả chết người, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản do yếu tố chủ quan gây ra.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.