Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên

.

ĐNO - Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên, thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đề nghị như trên tại buổi làm việc của Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn sáng 24-11 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy phường Mỹ An trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU, đề nghị tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Trong đó, chú trọng khâu cụ thể hóa, tổ chức thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh việc làm hình thức, qua loa, chiếu lệ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với xây dựng bộ máy Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  đề nghị Đảng ủy phường kịp thời nắm bắt dư luận trong nhân dân, nhất là các khu dân cư có điểm nóng, vấn đề nổi cộm để có phương án xử lý phù hợp; đầu tư cho công tác phát triển và quản lý đảng viên; tập trung chỉ đạo Mặt trận, hội đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đấu trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

“Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy phường tập trung đẩy nhanh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức kiểm điểm, tổng kết, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 sát với tình hình thực tế; thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung chăm lo Tết cho người dân, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”…”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo của Đảng ủy phường Mỹ An cho biết, sau 1 năm triển khai Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU, Đảng ủy phường nghiêm túc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ các giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Toàn Đảng bộ phường tổ chức nghiêm túc việc sinh hoạt chính trị sâu rộng, đáp ứng nội dung, yêu cầu đề ra. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng được giữ vững, tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng chuyển biến rõ nét, góp phần đẩy mạnh nhận diện, xây dựng kế hoạch và khắc phục những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa các biểu hiện mới phát sinh.

Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.