Phấn đấu tăng thêm trên 40.000 người tham gia bảo hiểm

.

Bảo hiểm xã hội  thành phố vừa ban hành công văn thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023, phấn đấu đạt hơn 40.000 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn toàn thành phố.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, BHXH thành phố triển khai các giải pháp trọng tâm: bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của BHXH Việt Nam và của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; chủ động đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với thực tiễn; chú trọng phát huy các hình thức truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục rà soát, đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm đem lại sự thuận tiện cho doanh nghiệp, người dân; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm, nhất là đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử, cài đặt ứng dụng VssID.

Năm 2022, thành phố có 237.973 người tham gia BHXH, BHTN, đạt 102,9% kế hoạch; 21.609 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,4% kế hoạch; 1.097.476 người tham gia BHYT, đạt 100,01% kế hoạch; thu BHXH, BHYT đạt 5.975,7 tỷ đồng, bằng 103,66% kế hoạch.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.