Chính quyền đô thị bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ

.

Ngày 23-5, tại buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND thành phố về triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, UBND quận Liên Chiểu cho biết, sau gần 2 năm triển khai, công tác chỉ đạo, điều hành của chủ tịch UBND quận, chủ tịch UBND phường theo quy chế làm việc của UBND quận, UBND phường bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về thực hiện đề án phân cấp, ủy quyền trong quản lý Nhà nước một số lĩnh vực, UBND quận chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền, xác định nội dung đề xuất thực hiện phân cấp cho UBND các phường bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc. Nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn quận được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Đối với chi ngân sách, lãnh đạo UBND quận và UBND 5 phường dần quen với cách điều hành đơn vị dự toán, tư duy đã có nhiều thay đổi nhằm thích nghi theo mô hình mới. UBND quận chủ động triển khai các thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đền bù giải tỏa và tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc đối thoại, tiếp nhận và giải quyết ý kiến của người dân được thực hiện đúng quy định...

Tuy nhiên, một số khó khăn, vướng mắc, gồm các vấn đề liên quan đến số lượng người làm việc, chế độ chính sách; tài chính - ngân sách và các điều kiện khác như cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại UBND các phường chưa thật sự đáp ứng với việc triển khai các hoạt động công vụ trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính.

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Huỳnh Bá Cử ghi nhận các kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai. Đối với các kiến nghị, đề xuất của quận, đoàn tiếp thu, tổng hợp trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.