.

Đà Nẵng có vườn ươm doanh nghiệp

.

Hôm nay, ngày 14-1, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng chính thức tổ chức Lễ ra mắt và công bố các dự án được tiếp nhận ươm tạo tại vườn ươm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm triển khai Quyết định số 8488/QĐ-UBND ngày 16-11-2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng”.

Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng được thành lập và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH nhiều thành viên theo Luật Doanh nghiệp (2014) với tên gọi là Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng.

Việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng lớn mạnh luôn là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của lãnh đạo thành phố.

Với quan điểm đó, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, ươm tạo các dự án, ý tưởng sáng tạo của cộng đồng thành các doanh nghiệp khởi nghiệp, chính quyền thành phố đã đồng ý đầu tư nguồn vốn hoạt động cho Vườn ươm thành phố từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, đồng thời huy động vốn từ các nhà đầu tư là doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố có tâm huyết với chương trình khởi nghiệp của thành phố.

Thực tế thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua đã được trang bị cơ sở hạ tầng khá tốt, môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng trong ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) luôn đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, xét trong tương quan so sánh trong nước và quốc tế, tiềm năng tài chính, công nghệ của các doanh nghiệp thành phố còn chưa mạnh, khả năng quản trị và tính chuyên nghiệp chưa cao, vẫn còn một khoảng cách khá xa về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thành phố với môi trường kinh doanh trong nước và khu vực.

Đối với hoạt động khởi nghiệp, tuy đã có một số kết quả ban đầu, nhưng chúng ta cũng thừa nhận rằng hoạt động khởi nghiệp của thành phố vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, mang tính định hướng; theo đó mới tập trung vào việc định hình các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, truyền thông, nâng cao nhận thức, tiến hành liên kết các tổ chức khởi nghiệp...

Các nhà sáng lập hay tổ chức khởi nghiệp nói chung còn quá ít ỏi; phong trào khởi nghiệp chỉ tập trung vào một số ngành, lĩnh vực; chưa có sự tham gia của các quỹ đầu tư tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm; chưa có nhiều các chương trình đào tạo chính qui khởi nghiệp cho các bạn sinh viên, học sinh tại các trường đại học, cao đẳng; các tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm khởi nghiệp tại các trường đại học vẫn còn ít và đặc biệt là chưa hình thành mạng lưới khởi nghiệp của toàn thành phố.

Chính vì lẽ đó, Vườn ươm doanh nghiệp ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và phong trào khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Vườn ươm sẽ là nơi thực hiện chức năng hỗ trợ, ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp có các dự án kinh doanh nhiều tiềm năng; tạo điều kiện phát triển lớn mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện có.

Đồng thời, xây dựng tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên để các em có thể tự tạo việc làm cho mình, cho xã hội; khơi dậy tinh thần khởi sự kinh doanh, làm giàu, lập thân, lập nghiệp của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng trong kinh doanh và sức cạnh trạnh của nền kinh tế thành phố.

Bên cạnh đó, sự sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả của giá trị sản phẩm nội địa, mang lại giá trị gia tăng cao và tạo ra những công nghệ đột phá, có hàm lượng trí tuệ cao và sát với yêu cầu của thị trường.

Song song đó, Vườn ươm doanh nghiệp thành phố sẽ là nơi hiện thực hóa chủ trương, chính sách của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, xây dựng lòng tin cho doanh nhân, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng nhằm thực hiện thành công “Đề án phát triển Doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020”, góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố.

Tại lễ ra mắt, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ công bố 8 nhóm dự án được tiếp nhận để ươm tạo tại vườn ươm tập trung vào các lĩnh vực về công nghệ, môi trường, du lịch và giáo dục. Vườn ươm cũng tiến hành ký kết hợp tác với các đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động liên kết với các chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, các doanh nhân khởi nghiệp thành công.

Phải nói rằng, sự ra mắt của Vườn ươm doanh nghiệp thành phố ngay trong những ngày đầu năm 2016 bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn của thành phố trong việc ban hành Chương trình “Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng 2016” - một chương trình hành động thiết thực, tạo động lực để phát triển phong trào khởi nghiệp của thành phố, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác phát triển khởi nghiệp tại Đà Nẵng.

PHẠM THANH TRÀ

;
.
.
.
.
.