Cảnh giác, đấu tranh với thông tin độc hại trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng

.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến sẽ diễn ra vào quý 1-2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kỳ vọng và tin tưởng Đại hội lần thứ XIII sẽ đề ra chủ trương, chính sách và các mục tiêu để phát triển đất nước trong 5 năm đến và những năm tiếp theo; đồng thời sáng suốt lựa chọn những cán bộ vừa có đức vừa có tài để lãnh đạo đất nước, mang lại cuộc sống hạnh phúc và phát triển bền vững cho nhân dân, cho đất nước.

Tuy nhiên, gần 2 năm qua, nhất là những tháng gần đây khi Đảng bộ các tỉnh, thành, khối các cơ quan Trung ương tiến hành Đại hội, và đặc biệt sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ 13 kết thúc, các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài và các phần tử thoái hóa, biến chất trong nước đã gia tăng sự chống đối ngày càng rầm rộ hơn. Trên một số trang điện tử và các trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, vu khống một cách tinh vi, thâm độc nhằm tạo sự hoài nghi, gây mất lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước ta. Ngoài ra, cũng có nhiều tài khoản cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi cũng liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật, đi kèm với những lời bình luận mang tính mơ hồ, phá hoại.

Về phương diện văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trước đây, cũng như thời gian mới đây khi Đảng ta công bố Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, thì lợi dụng sự kiện này, các trang mạng xã hội, các trang điện tử nói trên đã xuất hiện nhiều ý kiến, nhiều bài viết, tranh, ảnh lồng ghép… tập trung công kích, phê phán về đường lối, chủ trương, chính sách và vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như phủ nhận những thành quả mà chúng ta đạt được trong chặng đường vừa qua. Chúng lợi dụng một số sự kiện có thật, khoét sâu vào những thiếu sót, hạn chế trong đời sống xã hội để tạo cớ xuyên tạc, vu cáo như: các vụ án kinh tế, tham nhũng, sự cố môi trường, vụ việc Đồng Tâm, dịch bệnh...

Trên cơ sở đó, chúng suy diễn, xuyên tạc theo chiều hướng tiêu cực, hoặc xuyên tạc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hạ thấp danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm tạo ra những nhận thức lệch lạc, bất mãn đối với chế độ, chính quyền; tạo ra yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây hoang mang trong xã hội; kích động hành vi chống đối, biểu tình, bạo loạn, lật đổ. Xuất hiện những cái gọi là Tâm thư, Thư ngỏ, Kiến nghị của một số nhân vật cả trong và ngoài nước… gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước nói về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do, dân chủ, đòi “đa nguyên, đa đảng”, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Về phương diện nhân sự. Đây luôn là vấn đề trọng tâm mà lực lượng chống phá tập trung phản ánh. Từ việc nói xấu, đặt điều vu khống về các đồng chí lãnh đạo cấp cao, đến việc xuyên tạc tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ, nhất là thủ đoạn dựng lên các câu chuyện về phe này, cánh kia trong quá trình tiến hành Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành, khối các cơ quan Trung ương, việc luân chuyển, sắp xếp cán bộ, hay Hội nghị Trung ương 13 vừa qua… chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Một số phần tử như: Lê Văn Đoành, Bùi Thanh Hiếu... còn tung ra một danh sách nhân sự gọi là “hoàn chỉnh” về lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; danh sách Bộ Chính trị… của nhiệm kỳ sắp tới.

Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo luôn được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, nhưng chúng lại xuyên tạc, bóp méo, vu khống, suy diễn, cho rằng: Đảng đang lợi dụng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để bắt bớ, trấn áp, khai trừ, loại khỏi hàng ngũ những đảng viên “không thuộc phe nhóm”, đảng viên có tư tưởng cấp tiến, đổi mới, “các phe cánh trong Đảng đang thanh trừng lẫn nhau”, “Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt giữa các cá nhân, phe, nhóm lợi ích”...

Những diễn biến đó cho thấy, việc cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn những thông tin độc hại, nhất là trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của chúng ta hiện nay.

Trước hết, trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, chúng ta tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn  nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các phương tiện truyền thông… nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, không ngừng nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, tuyên truyền kích động chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Có thể nói, càng gần thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng cơ hội chính trị, thù địch trong và ngoài nước càng gia tăng công kích, chống phá ta về chủ trương, đường lối, chính sách; về vấn đề nhân sự Đại hội. Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải cảnh giác, tỉnh táo nhận diện âm mưu thâm độc của kẻ thù, kiên quyết đấu tranh làm thất bại thủ đoạn xuyên tạc, kích động gây nhiễu loạn thông tin, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

TUYẾT MINH

;
;
.
.
.
.
.