Đại hội của niềm tin và kỳ vọng

.

Sáng nay, (25-1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước: Ngày đầu tiên của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cùng với nhân dân cả nước, người dân Đà Nẵng hướng lòng mình về Đại hội XIII của Đảng với rất nhiều niềm tin và kỳ vọng.

Trong tổng số 1.587 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự sự kiện chính trị trọng đại này, có 18 đại biểu đại diện cho gần 60.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nói riêng và cho gần 1.200.000 người dân Đà Nẵng nói chung, mang đến Đại hội không chỉ tình cảm, tâm huyết, trí tuệ mà cả những niềm tin và kỳ vọng.

Đối với một đảng duy nhất cầm quyền, Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất để quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng và của cả đất nước không chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm, vì thế thông qua 18 đại biểu của mình và các đại biểu đồng hương ở nhiều đảng bộ khác cùng tham dự đại hội, người dân Đà Nẵng kỳ vọng đại hội lần này sẽ mang lại không chỉ cho Đảng mà còn cho cả đất nước một bệ phóng mới để phát triển lên một tầm cao mới. Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành khắp nơi trên thế giới, khiến nhiều cường quốc cũng phải lao đao, người dân Đà Nẵng vẫn đủ tự tin và đủ niềm tin vào Đảng để nghĩ đến một tầm cao mới trong phát triển. Từng là một tâm dịch Covid-19 của cả nước qua đợt tái bùng phát hồi tháng 7 năm ngoái, Đà Nẵng nhận thức rất rõ sức mạnh hiệu triệu của Đảng trong quá trình lãnh đạo công cuộc chống dịch như chống giặc. Do vậy mà chúng ta tin rằng thời gian tới đây Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sứ mệnh kép: vừa phòng chống hiệu quả hơn nữa đại dịch Covid-19, vừa khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Về quan điểm phát triển, người dân Đà Nẵng cũng kỳ vọng đại hội lần này khi đề ra các quyết sách sẽ hết sức coi trọng hai chữ “bền vững”, từ  bền vững trong phát triển đảng viên cho đến bền vững trong phát triển kinh tế, tránh tình trạng phát triển kinh tế bằng mọi giá, làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Chính vì thế người dân Đà Nẵng cũng kỳ vọng đại hội khi đề ra các quyết sách sẽ hết sức coi trọng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với xây dựng quốc phòng - an ninh.

Hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, người dân Đà Nẵng càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của Đảng bộ cũng như của địa phương mình trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Người dân Đà Nẵng thấu hiểu rằng nghị quyết mà đại hội sắp thông qua dẫu đúng đắn đến mấy, trí tuệ đến mấy, đáp ứng đến mấy những  kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhưng nếu không được từng đảng bộ, từng địa phương đồng lòng chung tay góp sức tổ chức thực hiện thật tốt, thật hiệu quả thì cũng khó mà tạo được động lực đáng kể nhằm đưa Đảng ta và đất nước ta phát triển lên một tầm cao mới đúng như mong đợi.

Do vậy người dân Đà Nẵng không chỉ kỳ vọng đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn được một Ban Chấp hành Trung ương vừa có tài vừa có đức, vừa có tâm vừa có tầm để đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện nghị quyết đại hội, mà còn và càng kỳ vọng các ủy viên Trung ương Đảng cả chính thức lẫn dự khuyết được phân công phụ trách Đảng bộ Đà Nẵng sẽ luôn xứng đáng là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp mọi nguồn lực của thành phố bên sông Hàn nhằm biến những quyết sách đúng đắn trong nghị quyết đại hội lần này cũng như trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII thành hiện thực ở địa phương mình, góp phần đưa Đà Nẵng đến năm 2030 (thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) trở thành “đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo” như mục tiêu tổng quát nêu trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

BÙI VĂN TIẾNG

;
;
.
.
.
.
.