.

Giảm tác động bất lợi của biến đổi khí hậu

Sáng 13-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện và 56 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Hội nghị giới thiệu tổng quan về BĐKH và tác động của BĐKH; các chủ trương, chính sách cấp quốc gia về BĐKH; tổng quan các hoạt động ứng phó với BĐKH của thành phố Đà Nẵng; trao đổi các hoạt động ứng phó với BĐKH ở cấp cộng đồng và vai trò của cán bộ các cấp trong hoạt động ứng phó với BĐKH…

Hội nghị đã nêu ra những yêu cầu về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công việc của MTTQ Việt Nam về thực hiện “Kế hoạch tuyên truyền hành động ứng phó với BĐKH và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020”…

MAI CHI MAI
 

;
.
.
.
.
.