.

Nước và năng lượng

.

Đó là chủ đề của Ngày nước thế giới (22-3-2014). Với chủ đề này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc muốn nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức về mối tương quan chặt chẽ giữa hai yếu tố cơ bản “Nước và năng lượng”; qua đó kêu gọi tìm kiếm biện pháp quản lý để có thể bảo đảm duy trì tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu của con người thông qua khai thác bền vững tài nguyên nước và sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, hướng đến một nền kinh tế tăng trưởng xanh.

Thanh niên Đà Nẵng đi bộ hưởng ứng Ngày nước thế giới.
Thanh niên Đà Nẵng đi bộ hưởng ứng Ngày nước thế giới.

Nước và năng lượng có mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. Các nguồn tạo ra và truyền tải năng lượng đều phải sử dụng tài nguyên nước, đặc biệt là đối với năng lượng thủy điện, hạt nhân và nhiệt điện. Mối quan tâm về nhiên liệu sinh học trong thời gian gần đây cũng làm gia tăng nhu cầu về nước. Báo cáo “Phát triển tài nguyên nước thế giới” mới nhất đã dự báo nhu cầu gia tăng đáng kể về nhiên liệu sinh học có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu về nước tăng tương đương với 20% lượng nước dùng cho nông nghiệp toàn cầu. Ngoài ra, sản xuất nhiên liệu sinh học có thể sẽ làm gia tăng ô nhiễm nước do sử dụng phân bón và hóa chất nông nghiệp tăng. Ngược lại, khoảng 8% năng lượng tạo ra là để sử dụng cho bơm, xử lý và chuyển nước tới những người sử dụng khác nhau.

Ngày nước thế giới được tổ chức vào 22-3 hằng năm - đây là ngày quốc tế tôn vinh tài nguyên nước. Ngày nước thế giới đầu tiên được khởi xướng tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) năm 1992 ở Rio, Brazil. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã lấy ngày 22-3-1993 là Ngày nước thế giới đầu tiên và từ đó Ngày nước thế giới được kỷ niệm hằng năm trên toàn cầu. Mỗi năm, một khía cạnh cụ thể của nước sẽ được nhấn mạnh. Năm 2014, Ngày nước thế giới sẽ nhấn mạnh mối quan hệ giữa nước và năng lượng.

“Năng lượng và nước” - 2 yếu tố đồng thời trong sản xuất địa nhiệt điện có thể là một tiềm năng tại các quốc gia khan hiếm nước và năng lượng. Mối quan hệ nước và năng lượng cần được quan tâm đúng mức trong các mục tiêu phát triển bền vững và các đối thoại phát triển sau năm 2015. Trong sản xuất năng lượng, cần phải nhấn mạnh vào việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Điều này đòi hỏi cần phải có chính sách phù hợp, trong đó cần sự khuyến khích về mặt kinh tế và xã hội để thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và bảo vệ các hệ sinh thái nước ngọt.

Tại Việt Nam, trong hai ngày 20 và 21-3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu). Tại Đà Nẵng, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động “Hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2014”. Theo đó, trong 2 ngày 21 và 22-3 sẽ diễn ra các hoạt động: đi bộ diễu hành, thu gom rác thải trên sông Túy Loan, giao lưu văn nghệ “Hát về dòng sông quê hương”, triển lãm ảnh với chủ đề “Nước - Môi trường - Cuộc sống”…

Ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý khoáng sản và tài nguyên nước (Sở TN&MT) cho biết: “Ngày nước thế giới được tổ chức vào ngày 22-3 hằng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Năm 2014, chủ đề ngày nước thế giới là “Nước và năng lượng” nhằm nâng cao nhận thức về mối tương quan chặt chẽ giữa hai yếu tố cơ bản này, đó chính là: Nếu không bảo đảm được an ninh nguồn nước thì rất khó khăn trong bảo đảm an ninh năng lượng. Ngày nước thế giới năm nay, tại Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, qua đó nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước nhằm thay đổi hành vi trong việc sử dụng, tiết kiệm nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn nước; đồng thời tạo thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân trong việc sử dụng, giữ gìn nguồn nước và bảo vệ môi trường”.

Theo dự báo, nhu cầu dùng nước cho các ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là rất lớn, cụ thể: Đến năm 2020, lượng nước yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp khoảng trên 90.496.600m3/năm, nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt trên 109.248.500m3/năm và nhu cầu nước cho công nghiệp trên 26.664.800m3/năm. Nguồn nước cấp cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn thành phố chủ yếu lấy từ nguồn nước của sông Vu Gia, nước chảy qua sông Yên, về sông Cầu Đỏ và cung cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ. Tuy nhiên, những năm gần đây, vấn đề nhiễm mặn nguồn nước trở nên phức tạp khiến thành phố có nguy cơ thiếu nước trầm trọng.

Bài và ảnh: THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.