.
QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN HẰNG NĂM

Đề nghị chưa trình Thủ tướng phê duyệt

.

Ngày 20-3, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố, cho biết Sở vừa gửi công văn kiến nghị UBND thành phố có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN&PTNT đề nghị chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành liên hồ chứa hằng năm các nhà máy thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 khi chưa có sự thống nhất cơ bản với Đà Nẵng.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với Đà Nẵng nhằm xem xét cơ sở khoa học để tìm ra hướng giải quyết trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa thủy điện và hạ du như ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ra tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2-2014.

Ông Huỳnh Vạn Thắng cho rằng, vào ngày 17-1-2014, UBND thành phố đã gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường công văn góp ý dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa hằng năm các nhà máy thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2. Nhưng ngày 13-2, trong văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước nêu: “Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ cùng với các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ”. Rất có thể Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ tự ý kiến nghị lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quan điểm của họ mà không sửa đổi nội dung quy trình vận hành liên hồ chứa hằng năm các nhà máy thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 theo kiến nghị của Đà Nẵng.

Nếu dự thảo quy trình này được Thủ tướng phê duyệt thì toàn bộ khu vực rộng lớn ở phía Bắc sông Thu Bồn với hơn 1,7 triệu người, trong đó có Đà Nẵng sẽ bị thiếu nước, cạn kiệt nguồn nước nghiêm trọng.

HOÀNG HIỆP
 

;
.
.
.
.
.