.

Xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm công trình thoát nước

.

Chiều 6-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn có buổi họp đánh giá tình hình nạo vét mương cống thoát nước trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Báo cáo của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (TN&XLNT) thành phố cho thấy, trong vòng 4 năm (2010-2013), công ty đã phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai nạo vét 142 vị trí với trên 21.000m3 tuyến kênh, mương hở, cống thoát nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, qua thông tin báo, đài và đường dây nóng của HĐND thành phố, phản ánh của người dân và công tác tuần tra, công ty cũng đã xử lý triệt để 126 vị trí sự cố tại các quận, huyện, bảo đảm công tác thoát nước, mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân. Công ty TN&XLNT hiện đang quản lý gần 900km kênh mương, cống thoát nước trên địa bàn; song, hầu hết các xử lý hằng năm chỉ mang tính tình huống.

Trước những vấn đề trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cần có những giải pháp căn cơ, tránh làm theo kiểu đối phó; đồng thời giao Công ty TN&XLNT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện khảo sát, xây dựng, nâng cấp các tuyến cống liên phường. UBND các quận, huyện phải thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm công trình thoát nước. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Công ty TN&XLNT thực hiện di dời các loại đường cống cấp nước, cáp quang ra khỏi mương cống. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TN&XLNT lập báo cáo đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác vận hành hệ thống thoát nước. UBND các quận, huyện và Công ty TN&XLNT duy trì biện pháp thoát nước tạm để giảm thiểu tình trạng ngập úng…

THANH TÌNH
 

;
.
.
.
.
.