.

Cây đa Sơn Trà được công nhận là "Cây Di sản Việt Nam"

.

ĐNĐT - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã chính thức công nhận cây đa Sơn Trà tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là "Cây di sản Việt Nam".

Cây đa nghìn năm tuổi trên bán đảo Sơn Trà.
Cây đa nghìn năm tuổi trên bán đảo Sơn Trà.

Sau khi khảo sát thực tế cùng những tư liệu đã có, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam ghi nhận cây đa Sơn Trà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là "Cây Di sản Việt Nam".

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xem xét, thẩm định và công nhận "Cây Di sản Việt Nam" đối với cây đa Sơn Trà.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Đà Nẵng khảo sát, tìm kiếm các cây xanh đáp ứng được các tiêu chí "Cây Di sản Việt Nam". Qua quá trình khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn thành phố, các cơ quan chức năng và các chuyên gia đã thống nhất chọn cây đa Sơn Trà là cây xanh tiêu biểu, đáp ứng được các tiêu chí "Cây Di sản Việt Nam" theo quy định.

PV

 
;
.
.
.
.
.