Thu gom hơn 1.500 tấn rác tài nguyên sau phân loại rác tại nguồn

.

ĐNO - Chiều 26-11, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Saitama (Nhật Bản), Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo trực tuyến với hơn 50 điểm cầu trong và ngoài nước nhằm đánh giá công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (rác) tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ mục tiêu quản lý chất thải bền vững.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau hơn 2 năm thực hiện phân loại rác tại nguồn, thành phố đã thu gom được 1.500 tấn rác tài nguyên, mang lại hơn 3 tỷ đồng cho các hội, đoàn thể từ bán rác tài nguyên.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị, hội, đoàn thể đã thu được 3,34 tấn rác nguy hại và 1.100 tấn rác có kích thước lớn, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Hiện đã có 63% tổng số hộ gia đình, 83% tổng số tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã tham gia phân loại rác.

Trong năm 2022, các đơn vị, địa phương, hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức phân loại rác tại nguồn; xây dựng và nhân rộng các mô hình về phân loại rác, quản lý rác thải nhựa; sớm hoàn thiện nghiên cứu về phương thức tổ chức phân loại rác tại nguồn tại các quận, huyện...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.