Sớm đưa vào vận hành, khai thác các trạm trung chuyển rác và hộc rác số 6 bãi rác Khánh Sơn

.

ĐNO - UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục liên quan để đưa vào vận hành, khai thác trạm trung chuyển rác ở đường Lê Thanh Nghị, trạm trung chuyển rác khu vực Sơn Trà và hộc rác số 6 của bãi rác Khánh Sơn.

2 thiết bị ép rác kín tại trạm trung chuyển rác khu vực Sơn Trà sẵn sàng vận hành thử. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hai thiết bị ép rác kín tại trạm trung chuyển rác khu vực Sơn Trà sẵn sàng vận hành thử. Ảnh: HOÀNG HIỆP

UBND thành phố vừa ban hành công văn giao các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 198/HĐND-ĐT ngày 9-9-2022 của HĐND thành phố về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố và tình hình quản lý, hoạt động của bãi rác Khánh Sơn.

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, tránh tình trạng tồn ứ rác, tập kết rác không đúng quy định; phối hợp đơn vị thực hiện vệ sinh, môi trường tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng người lao động thu gom rác thải tại địa bàn khu dân cư và trên đường phố.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời kiến nghị, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải; có biện pháp chế tài xử lý đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường trong trường hợp thực hiện không bảo đảm để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chù trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm rà soát dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, nghiên cứu phương án nâng cao chất lượng công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục liên quan để đưa vào vận hành, khai thác trạm trung chuyển rác ở đường Lê Thanh Nghị, trạm trung chuyển rác khu vực Sơn Trà và hộc rác số 6 của bãi rác Khánh Sơn.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND quận Liên Chiểu, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và các đơn vị liên quan có phương án bảo đảm an ninh trật tự tại bãi rác Khánh Sơn trong thời gian đến.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu phương thức đầu tư đối với 2 nhà máy xử lý rác thải có công suất 1.000 tấn/ngày và 650 tấn/ngày theo quy định, đúng tiến độ theo yêu cầu của HĐND thành phố.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.