.

10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,7%

Theo dự báo của Sở Công thương, 10 tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, một số ngành có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như sản xuất trang phục (ước tăng 17,3%), sản xuất giày, dép (76,1%), sản xuất gang, thép (34%), sản xuất sản phẩm điện tử (55,6%), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (12,1%), ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện (8,3%), cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải (5,1%). Các ngành hàng giảm so với cùng kỳ gồm: dệt ước giảm 19%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (3,4%).

Nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2013, Sở Công thương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành các đề án, chương trình UBND thành phố xem xét phê duyệt, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão số 11 nhằm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.

ĐỨC THỊNH
 

;
.
.
.
.
.