.

Thu hồi hơn 40 ha khu vực khai thác vàng

.

UBND thành phố vừa ban hành các quyết định về việc thu hồi, giao đất cho UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang quản lý.

Theo đó, các quyết định nêu rõ việc thu hồi các khu đất do Công ty TNHH MTV Trường Sơn thuê và giao cho UBND xã Hòa Bắc quản lý: Thu hồi 220.000m2 đất thuê tại Quyết định số 10706/QĐ- UBND ngày 23-12-2008 của UBND thành phố tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; vị trí ranh giới thu hồi đất, giao đất theo sơ đồ kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 16-1-2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ vàng Khe Đương. Thu hồi 82.967m2 đất thuê từ năm 2008 đến nay; thu hồi 106.340m2 đất thuê tại Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 5-6-2009 của UBND thành phố tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Công ty TNHH MTV Trường Sơn - đơn vị được UBND thành phố cho thuê khai thác vàng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích đất trên cho UBND xã Hòa Bắc và UBND xã Hòa Bắc có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các khu đất được giao.

N.C

;
.
.
.
.
.