.

Hiệp hội Dệt - May Việt Nam: Phấn đấu đạt 28,5 tỷ USD giá trị kim ngạch xuất khẩu

.

Ngày 24-3, tại Đà Nẵng, Hiệp hội Dệt-may Việt Nam (Vitas) triển khai nhiệm vụ năm 2015 với chỉ tiêu phấn đấu đạt khoảng 28,5 tỷ USD giá trị kim ngạch xuất khẩu, tăng 14,5% so với năm 2014.

Để thực hiện được mục tiêu này, Vitas sẽ tăng cường quản lý doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thu hút thêm nguồn lực từ bên ngoài; đa dạng hóa thị trường, hạn chế sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường nguyên phụ liệu nhập khẩu; đầu tư các vùng nguyên liệu tập trung, gần các khu công nghiệp sản xuất sợi-dệt-nhuộm; thực hiện tốt chuỗi liên kết giữa các đơn vị trong Hiệp hội để nâng cao giá trị gia tăng hàng dệt- may Việt Nam, hợp tác chống bán phá giá…

 Được biết, năm 2014, ngành Dệt-may Việt Nam tiếp tục có tăng trưởng tốt ở nhiều thị trường chính như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU và Nhật Bản; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt trên 24,6 tỷ USD, tăng 17,7% so với năm 2013 và gấp 2,2 lần năm 2010.

ĐỨC THỊNH
 

;
.
.
.
.
.