.

Xây dựng phương án bán 286 căn hộ chung cư

.

Ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp xây dựng phương án bán nhà ở chung cư T1 và T2 tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà với 286 căn hộ.

Hiện đơn vị chức năng của thành phố đã xây dựng định mức giá bán, phương thức bán và định mức chi phí quản lý vận hành.

Theo đó, việc xây dựng giá bán dựa trên giá trị đầu tư xây dựng bảo đảm được mức giá thấp nhất đúng các quy định của pháp luật và có sự hỗ trợ của ngân sách thành phố, hỗ trợ về thực hiện hồ sơ pháp lý. Phương thức bán được thống nhất là người mua thực hiện thanh toán một lần; người mua căn hộ chung cư phải sử dụng tối thiểu 3 năm mới được chuyển quyền sử dụng cho người khác.

Đối tượng mua căn hộ là cán bộ, công chức chưa có nhà ở và hộ nghèo. Các hồ sơ đăng ký mua nhà chung cư sau khi được xét duyệt sẽ được tham gia mua nhà ở chung cư. Mức chi phí quản lý vận hành khu chung cư cũng tính toán hợp lý, tiết kiệm và đảm bảo duy trì tốt cho sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.