.

Đà Nẵng có 24 đường bay trực tiếp

.

Quý 1-2016, thành phố Đà Nẵng phối hợp với các hãng hàng không duy trì, nâng cấp các đường bay thuê chuyến đến Đà Nẵng thành các đường bay thường kỳ như: đường bay từ Osaka (Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan)...; đồng thời xúc tiến đường bay trực tiếp Nga - Đà Nẵng, Macao - Đà Nẵng. Tính đến nay, thành phố có 24 đường bay trực tiếp, trong đó có 10 đường bay trực tiếp thường kỳ gồm: Singapore - Đà Nẵng (Silk Air), Hong Kong - Đà Nẵng (Dragon Air, HK Express), Siêm Riệp - Đà Nẵng (Vietnam Airlines, Silk Air), Incheon - Đà Nẵng (Asiana Airlines, Korean Airlines, Vietnam Airlines, Jin Air, Jeju Air), Quảng Châu - Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Narita - Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Kuala Lumpur - Đà Nẵng (Air Asia), Hàng Châu - Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Busan - Đà Nẵng (Air Busan), Macao - Đà Nẵng (Air Macao).

Bên cạnh đó có 14 đường bay trực tiếp thuê chuyến như:  Macao - Đà Nẵng (Jetstar), Bắc Kinh - Đà Nẵng (China Eastern Airlines), Côn Minh - Đà Nẵng (China Eastern Airlines), Thành Đô - Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Thượng Hải - Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Nam Ninh - Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Vũ Hán - Đà Nẵng (Vietnam Airlines), Trịnh Châu - Đà Nẵng (Vietnam Airlines)...

Thành Lân

;
.
.
.
.
.