.

Hơn 780 triệu đồng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa

.

Ngày 27-4, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đến năm 2020” giai đoạn 2014-2016.

Báo cáo sơ kết cho thấy, sau 3 năm triển khai dự án, 17 DN đã được nhận hỗ trợ trực tiếp xây dựng mô hình điểm về năng suất, chất lượng từ dự án với tổng số tiền hỗ trợ 781 triệu đồng. Trong đó, 12 lượt DN được hỗ trợ về xây dựng áp dụng hỗ trợ quản lý, công cụ quản lý tiên tiến; 9 lượt DN được hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho sản phẩm; 2 lượt DN được hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 1 lượt DN được hỗ trợ tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia và 3 lượt DN được hỗ trợ về kiểm toán năng lượng.

Công tác đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền về năng suất, chất lượng được đẩy mạnh với hàng chục khóa đào tạo, bồi dưỡng với kinh phí tổ chức 150 triệu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó từng bước phổ biến các chính sách hỗ trợ DN về khoa học, đổi mới công nghệ, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, công cụ tiên tiến như ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, Kaizen 5S, KPIs…

PHƯƠNG UYÊN
 

;
.
.
.
.
.