Cục Thống kê và Bưu điện thành phố: Ký kết hợp tác trong lĩnh vực thống kê

.

Sáng 19-5, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cùng Bưu điện thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê. Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết và chương trình triển khai cụ thể hằng năm, thu thập thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo, chính quyền thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Cục Thống kê sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê, cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của thành phố cho Bưu điện, trên cơ sở khai thác tiềm năng đội ngũ lao động và mạng lưới điểm giao dịch của Bưu điện đến cấp phường, xã nhằm phục vụ điều tra thống kê, cập nhật thông tin phục vụ hoạt động thống kê. Bưu điện thành phố cung cấp dịch vụ in ấn, chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê và các nhu cầu chuyển phát khác; đồng thời, thực hiện công tác truyền thông, phát ấn phẩm đến từng người dân trên địa bàn Đà Nẵng…

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.