Doanh nghiệp không công bố thông tin sẽ bị phạt tới 15 triệu đồng

.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi Chính phủ đề nghị xử phạt các doanh nghiệp (DN) Nhà nước không công bố thông tin năm 2017.

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2017, mới có 265/622 DN (chiếm 42,6% số DN) gửi báo cáo đến Bộ KH&ĐT để thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin DN. Trong số các DN còn lại chưa thực hiện công bố thông tin, chủ yếu là các DN thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, tính đến 31-12-2017, mới chỉ có 20/84 cơ quan chủ sở hữu (chiếm 23,81%) thực hiện đúng quy định về tổ chức thực hiện công bố thông tin nêu trên.

Bên cạnh đó, về nội dung công bố thông tin của DN Nhà nước, tính đến 31-12-2017, trong tổng số 9 loại báo cáo phải thực hiện công bố theo quy định, hầu hết các DN trong số 265 DN đã công bố thông tin chưa thực hiện công bố đầy đủ, trung bình mỗi DN chỉ công bố khoảng 5/9 loại báo cáo.

Còn đối với hầu hết các cơ quan chủ sở hữu chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin như chưa xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin; chưa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm…

Những tồn tại nói trên làm hạn chế đến tính minh bạch, công khai và việc giám sát của các cấp, các cơ quan, tổ chức đến DN Nhà nước và DN có sử dụng vốn Nhà nước. Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý ngành, ​UBND cấp tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo và gửi kết quả về Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT đề nghị xử lý trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin.

Cụ thể, đối với DN chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2017, đề nghị bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với viên chức quản lý DN theo hướng khiển trách; xử phạt các DN theo quy định.

Theo quy định, phạt tiền 5-10 triệu đồng, với hành vi công bố thông tin của DN Nhà nước không đầy đủ, không chính xác; phạt tiền 10-15 triệu đồng với hành vi không công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm, không công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN hằng năm…

Đồng thời, yêu cầu bộ, ngành công khai nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của mình và gửi về Bộ KH&ĐT để đăng tải trên cổng thông tin điện tử nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và bảo đảm sự giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại DN Nhà nước.

P.V (theo Cổng thông tin dịch vụ công Đà Nẵng)

;
.
.
.
.
.
.