Tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước năm 2018

.

Từ ngày 1-4-2018, Tổng cục Thống kê bắt đầu tiến hành điều tra doanh nghiệp (DN) trên phạm vi cả nước năm 2018 nhằm cập nhật tình hình thực tế phát triển của DN. 

Tiến sĩ Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê, cho biết cuộc điều tra DN năm 2018 nhằm thu thập thông tin đầy đủ theo đơn vị DN, với trọng tâm là thu thập đầy đủ thông tin theo đơn vị cơ sở/đơn vị trực thuộc DN, phục vụ tính toán đầy đủ và chính xác hơn GDP của cả nước cũng như GRDP (GDP địa phương) theo đơn vị địa bàn của các tỉnh, thành phố. 

Bên cạnh đó, thu thập thông tin nhằm phục vụ đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển DN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khai thác triệt để hồ sơ hành chính (đặc biệt là các chỉ tiêu về tài chính, tài sản và nguồn vốn) để giảm thiểu gánh nặng trả lời cho DN và bảo đảm DN 2018 hoàn thành sớm hơn, tiết kiệm hơn kinh phí điều tra; đồng thời, thu thập thông tin phản ánh thực trạng và mức độ sẵn sàng của DN Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; thu thập và biên soạn hệ số chi phí trung gian bổ sung cho một số ngành để tính toán GDP chính xác hơn.

Đối tượng, đơn vị điều tra, bao gồm các DN hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các DN hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 1-1-2017 và đang hoạt động và các cơ sở trực thuộc DN. 

Đối với 58 tập đoàn, tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị chi nhánh đóng trên phạm vi cả nước.

Tổng cục Thống kê cũng sẽ tổ chức điều tra khối văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tiến hành thu thập thông tin đối với các DN hạch toán độc lập, không thuộc hoạt động hạch toán toàn ngành, trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty này có địa điểm đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Còn đối với các tập đoàn, tổng công ty còn lại (không bao gồm 58 tập đoàn, tổng công ty nêu trên), các Cục Thống kê thực hiện điều tra, đơn vị điều tra là văn phòng tập đoàn, tổng công ty (báo cáo phần hoạt động của văn phòng tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào văn phòng tập đoàn, tổng công ty) và các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty hạch toán kinh tế độc lập… 

Phạm vi điều tra bao gồm các DN, hợp tác xã và các cơ sở trực thuộc DN thuộc đối tượng điều tra có địa điểm đóng trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong tất cả các ngành quy định trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân VSIC 2007.

B.T

;
.
.
.
.
.
.