Trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho 73 doanh nghiệp

Sáng 22-4, diễn ra lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia - Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2017 cho 73 doanh nghiệp. Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng duy nhất về chất lượng nhằm tôn vinh các DN do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng và nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương (GPEA). Giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức xét tặng hằng năm cho những DN có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của giải thưởng, đồng thời nhấn mạnh: Hình thành từ phong trào năng suất- chất lượng tại Việt Nam, GTCLQG cho thấy, những DN đạt giải thưởng đã xây dựng được văn hóa chất lượng trong hoạt động, là điển hình về áp dụng thành công các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, đạt kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, để GTCLQG đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào năng suất - chất lượng, cần tiếp tục đổi mới theo định hướng các DN tiếp cận Giải thưởng như một bộ tiêu chí quản trị đạt chuẩn quốc tế để cải tiến toàn diện các hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây chính là giá trị gia tăng mà Giải thưởng đem lại và cũng là cách để lôi cuốn, thu hút được nhiều DN tham gia, áp dụng các công cụ thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh. Bộ trưởng Bộ KH&CN khẳng định, Nhà nước khẳng định sẽ tập trung xây dựng và triển khai thực hiện những cơ chế chính sách, chương trình về năng suất chất lượng, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ... để tạo dựng nền tảng hỗ trợ cho DN.

Theo Chinhphu.vn

;
.
.
.
.
.
.