Chính phủ yêu cầu thẩm định dự án đầu tư xây bến cảng Liên Chiểu

.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản 913/VPCP-CN ngày 25-1-2018.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông vận tải để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Bộ Giao thông vận tải rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án sau kết quả thẩm định vốn và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.

Cảng Đà Nẵng hiện tại bao gồm hai khu bến chính: khu bến Tiên Sa và khu bến Sơn Trà (Thọ Quang). Trong khi đó, hàng hóa qua cảng ngày càng tăng, năm 2017 đạt trên 8 triệu tấn, tạo áp lực cho hạ tầng giao thông. Do vậy, việc đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu để mở rộng hệ thống cảng Đà Nẵng là rất cần thiết, phục vụ cho phát triển kinh tế của Đà Nẵng và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.
.