Đẩy nhanh tiến độ để triển khai thi công các lối xuống biển

.

ĐNO - UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật để tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công công trình lối xuống biển khu vực giữa dự án Khách sạn Furama và Quần thể đô thị du lịch Ariyana trong tháng 10-2018.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan hoàn thành chủ trương đầu tư trong tháng 8-2018, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong tháng 9-2018 và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để tổ chức thi công trong tháng 11-2018 đối với lối xuống biển phía Nam dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt, Lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng và Lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest.

ĐNO

;
.
.
.
.
.
.