Giá đất tái định cư tại một số dự án trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ

.

ĐNO - UBND thành phố vừa có quyết định phê duyệt đơn giá đất ở hộ chính tại một số khu dân cư trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ, áp dụng cho các hộ giải tỏa theo mặt bằng các Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17-12-2010 và số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND thành phố.

Cụ thể, tại khu dân cư Tân Trà, đường 7,5m MC(5-7,5-5)m, giá đất tái định cư (TĐC) hộ chính là 2.520.000 đồng/m2.

Tại khu TĐC phía tây khu đô thị công nghệ FPT, đường 10,5mx2, giá đất TĐC hộ chính là 1.890.000 đồng/m2.

Tại khu TĐC số 1 đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn, đường 5,5m MC(3-5,5-3)m, giá đất TĐC hộ chính sau khi nhân hệ số điều chỉnh giá đất (1,1) là 1.126.400 đồng/m2.

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt và hệ số phân vệt theo chiều sâu tại khu dân cư Tân Trà và khu TĐC phía tây khu đô thị công nghệ FPT được thực hiện theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17-12-2010 của UBND thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố căn cứ giá đất quy định nêu trên lập các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

ĐNO

;
.
.
.
.
.
.