Hoạt động cấp phép xây dựng ở thành phố đúng quy định pháp luật

.

Ngày 1-8, Sở Xây dựng có thông cáo báo chí thông tin về Kết luận số 311/KL-TTr ngày 10-7-2018 của Thanh tra Bộ Xây dựng về nội dung chấp hành quy định pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng ở Sở Xây dựng giai đoạn 2012-2016. Kết luận thanh tra được công bố tại cơ quan Thanh tra Bộ Xây dựng vào ngày 14-7-2018.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng theo phân cấp của UBND thành phố cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy phép xây dựng và đã đạt được kết quả như: số lượng cấp giấy phép hằng năm tăng, số công trình xây dựng không giấy phép giảm, công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy trình, thời gian cấp phép được thực hiện tốt.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật tại địa phương, góp phần tạo nên cảnh quan, kiến trúc đô thị văn minh, sạch đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cũng nêu ra một số thiếu sót về nội dung của giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp, đã được Sở Xây dựng nghiêm túc khắc phục và giải trình với đoàn thanh tra. Theo đó, đối với các dự án của Công ty TNHH Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương, Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng, Công ty TNHH Riveview Complex Đà Nẵng...

Sở Xây dựng cho biết, đây là những dự án do tính cấp bách của việc triển khai các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 nên UBND thành phố có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các chủ đầu tư tiến hành song song các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng đối với việc thi công xây dựng công trình.

Ngày 27-9-2016, Bộ Xây dựng có Công văn số 2102/BXD-HĐXD thống nhất cho phép các chủ dự án công trình trên được tiến hành song song các thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng cùng với việc thi công xây dựng công trình.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.
.