Không bàn việc di dời sân bay Đà Nẵng

.

Ngày 11-9, Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố có thông cáo kết luận hội thảo “Định hướng quy hoạch phát triển các khu vực trung tâm đô thị Đà Nẵng”.

Theo đó, ngày 8-9, tại Đà Nẵng, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng phát triển đô thị, tìm kiếm những giải pháp và đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nghiên cứu xem xét các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện khuyến khích thu hút đầu tư, định hướng quản lý toàn bộ, nhất quán và khoa học nhằm kiểm soát hữu hiệu quá trình phát triển đô thị Đà Nẵng. Theo đó, nội dung trọng tâm của hội thảo được bàn đến là: Kiểm soát quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; phát triển dân số theo quy hoạch, sử dụng đất xây dựng đô thị; không gian kiến trúc, cảnh quan; phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Tại hội thảo, nội dung trọng tâm được bàn đến là đề cao việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhu cầu tiếp cận các mô hình liên kết vùng đô thị để nâng cao cạnh tranh, đô thị có mật độ cao gắn kết giao thông công cộng, đô thị xanh, đô thị nông nghiệp, đô thị sân bay...

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề xuất mong muốn Đà Nẵng với cấu trúc đô thị đa trung tâm, đô thị biển quan trọng của Việt Nam mang tầm vóc khu vực ASEAN và quốc tế. Để đạt được ý tưởng này, cũng có ý kiến cho rằng có nên di dời sân bay Đà Nẵng để lấy đất phát triển khu vực trung tâm quốc tế trong tương lai.

Tuy nhiên, ý kiến này không nhận được sự đồng thuận tại hội thảo vì nếu Đà Nẵng không có sân bay thì vai trò Đà Nẵng sẽ không còn là động lực phát triển, không còn thành phố hiện đại, tiện ích. Về vấn đề này, hội thảo không bàn đến câu chuyện di dời sân bay, điều quan trọng nhất hiện nay cho đến hết tầm nhìn năm 2050 và kể cả trong tương lai có thay đổi hay điều chỉnh như thế nào thì Đà Nẵng cũng phải cần có sân bay.

Về điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, các chuyên gia tại hội thảo thống nhất và đề xuất thành phố nên xác định mục tiêu với tầm nhìn là “Thành phố Thịnh vượng-Thông minh-Tiện ích-Có bản sắc và bền vững”.                  

CẨM KIM

;
.
.
.
.
.
.