KTS Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố:

Không có chủ trương di dời sân bay Đà Nẵng

.

LTS: Vừa qua, một số báo điện tử và các trang mạng đăng tải các bài viết không chính xác về việc di dời sân bay Đà Nẵng, ngày 13-9, KTS Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố đã cung cấp thông tin cho Báo Đà Nẵng để làm rõ vấn đề này.

Hội thảo “Định hướng quy hoạch phát triển trung tâm các khu vực đô thị thành phố Đà Nẵng” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức ngày 8-9 là hội thảo độc lập của tổ chức chính trị - xã hội để các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ các kinh nghiệm về công tác quy hoạch và phát triển đô thị, đồng thời đưa ra những ý tưởng và tầm nhìn cho phát triển đô thị Đà Nẵng trong tương lai.

Trong hội thảo có một số ý kiến cá nhân đề cập đến việc di dời sân bay Đà Nẵng, được nhiều trang thông tin điện tử đăng tải, thu hút dư luận quan tâm.

Sân bay Đà Nẵng được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giai đoạn năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3066/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2015 với diện tích quy hoạch 855ha. Thành phố Đà Nẵng chưa có chủ trương nào liên quan đến việc di dời hoặc chuyển đổi công năng sân bay Đà Nẵng.

Với vị trí ở trung tâm, sân bay Đà Nẵng có ảnh hưởng đến thành phố (tiếng ồn, tĩnh không, …). Tuy nhiên, vị trí này thuận lợi cho việc hình thành đô thị sân bay theo mô hình các nước tiên tiến (Hà Lan, Pháp, …).

Như vậy, sân bay Đà Nẵng sẽ không còn đơn thuần là hạ tầng phục vụ giao thông mà tương lai cần trở thành các cơ sở đa chức năng, đa phương thức, tạo ra sự phát triển thương mại cả trong và ngoài phạm vi sân bay, tạo ra tăng trưởng đô thị bởi các vùng sân bay đang dần trở thành các các điểm mua sắm, kinh doanh, giao thương và tạo ra việc làm.

Khi sân bay Đà Nẵng đạt tới ngưỡng hành khách/năm theo quy hoạch thì cần xem xét đến việc điều tiết cho các sân bay lân cận (Chu Lai, Phú Bài). Trong định hướng phát triển đô thị, sân bay Đà Nẵng phải được xem là một động lực phát triển lâu dài và bền vững của đô thị Đà Nẵng.

Cũng có những ý kiến di dời sân bay Đà Nẵng ra bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên, bán đảo Sơn Trà là tài sản vô giá, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, mang đậm giá trị về tự nhiên, văn hóa, lịch sử cần được bảo tồn.

Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt phương châm phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo tồn, giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng về bán đảo Sơn Trà, thành phố sẽ rà soát tổng thể hình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án; nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý đặc biệt đối với bán đảo này, đảm bảo yếu tố quốc phòng, an ninh, bảo tồn đa dạng sinh học, phù hợp với quy hoạch, chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ.

;
.
.
.
.
.
.