Yêu cầu nhà máy thủy điện xả nước

.

ĐNO - Ngày 12-9, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ký Công văn số 2037/CV-TNMT-QLN gửi các công ty quản lý, vận hành các hồ chứa A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 và Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng về việc điều tiết, cấp nước cho hạ du sông Vu Gia.

Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, từ đầu mùa lũ đến nay, mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa đang ở mức thấp và tại khu vực lấy nước thô của nhà máy nước Cầu Đỏ trên sông Cầu Đỏ đã xảy ra hiện tượng xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, mực nước một số hồ chứa như A Vương và Sông Tranh 2 đã xấp xỉ mực nước chết, mực nước các hồ chứa Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 trên mực nước chết từ 3,8m - 4,6m.

Vì vậy, để giảm thiểu tình trạng xâm nhập mặn, góp phần bảo đảm nguồn nước cấp cho thành phố Đà Nẵng trong điều kiện chưa có mưa, lũ trên lưu vực, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị các công ty quản lý, vận hành thực hiện vận hành các hồ:

Đối với các hồ chứa thủy điện A Vương và Sông Tranh 2, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ.

Đối với hồ chứa Sông Bung 4 vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ. Đối với hồ chứa Đăk Mi 4 vận hành xả nước qua đập về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng 12,5m3/s. Trường họp cần thiết thì các công ty phải sử dụng một phần dung tích chết của hồ chứa để điều tiết cấp nước cho hạ du.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng phải chủ động phối họp với các công ty quản lý, vận hành các hồ chứa nêu trên để khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nước điều tiết từ các hồ chứa.

Đồng thời, phải chủ động bơm nước từ đập dâng An Trạch khi nguồn nước trên sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, không thể khai thác được, nhằm bảo đảm cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình vận hành, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Cục Quản lý tài nguyên nước để kịp thời hướng dẫn, xử lý.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.
.