Đầu năm 2019, khởi công dự án nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm

.

UBND thành phố vừa có văn bản giao Liên đoàn Lao động thành phố làm chủ dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố chủ động liên hệ, lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, uy tín để triển khai dự án theo quy định; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ và phù hợp mục đích sử dụng.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đầu tư giai đoạn 1 trong năm 2019 để triển khai dự án; đồng thời yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ thủ tục dự án, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trước ngày 31-10-2018 để khởi công xây dựng vào đầu năm 2019.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.
.