Đình chỉ công tác Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

.

Ngày 29-10, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tiến hành kiểm điểm, kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố hư hỏng trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Theo đó, VEC kiểm điểm, cảnh cáo 4 đơn vị, bao gồm: Ban điều hành liên danh nhà thầu gói thầu số 4, Ban điều hành liên danh nhà thầu gói thầu số 6, Ban quản lý dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

VEC cũng tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và cảnh cáo 5 cá nhân gồm: Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói thầu số 4, Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói thầu số 6, cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói thầu số 4 (đoạn đường do Công ty Tuấn Lộc thi công), cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói thầu số 6 (đoạn đường do Tổng Công ty Thành An thi công), Phó Giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì thuộc Ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Đến nay, sự cố hư hỏng trên cao tốc đã được khắc phục xong và được thu phí trở lại, tuy nhiên, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu VEC phải hoàn thành dứt điểm các hạng mục trước khi dự án nghiệm thu chính thức. Nếu nhà thầu không thực hiện nghiêm túc công việc được giao sẽ bị chấm dứt hợp đồng và không được phép tham gia vào các dự án khác của ngành.

Đồng thời, VEC cũng sẽ từ chối thanh toán cho các nhà thầu đến khi nào các hạng mục tồn tại chưa được hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Nếu nhà thầu không hoàn thành đúng thời hạn theo yêu cầu, chủ đầu tư sẽ chỉ định nhà thầu phụ thực hiện.

P.V

;
.
.
.
.
.
.