Đà Nẵng có 50 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

.

Chiều 2-11, Sở Công thương thành phố tổ chức hội nghị công bố Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 21-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn.

Theo quyết định, Đà Nẵng có 50 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Đây là các cơ sở sản xuất có tổng mức tiêu thụ năng lượng tương đương 1.000 tấn dầu/năm hoặc các công trình xây dựng có tổng mức tiêu thụ năng lượng tương đương 500 tấn dầu/năm.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công thương đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.