Quy định quản lý xây dựng công trình nhà cao tầng

.

Ngày 5-11, Sở Xây dựng cho biết vừa có công văn gửi các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng trên địa bàn thành phố về việc liên quan đến quy định quản lý xây dựng công trình cao tầng trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, Sở Xây dựng có quy định về quy hoạch và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.

Cụ thể: Đối với các khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 và thiết kế đô thị được duyệt, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền liên quan căn cứ quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt để thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản đúng quy định.

Đối với những khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 mà chưa có thiết kế đô thị được duyệt: các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý theo đúng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt, riêng đối với việc ghép các lô đất ở liền kề chỉ cho phép xây dựng tối đa 9 tầng (hiện đang nghiên cứu việc dừng, không cấp phép xây dựng các dự án nhà cao tầng, do đó trên địa bàn các quận Hải Châu và Thanh Khê được xây dựng tối đa 8 tầng).

Đối với các dự án và khu vực đã được UBND thành phố thống nhất về quy định các chỉ tiêu kiến trúc, xây dựng thì việc quản lý xây dựng được tiếp tục thực hiện theo các chủ trương mà thành phố đã thống nhất.

Đối với các khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết TL1/500 thì công tác xây dựng công trình được thực hiện quản lý theo đúng Luật Xây dựng, Quy chuẩn Xây dựng VN 01:2008 của Bộ Xây dựng và tiêu chuẩn hiện hành.

Đối với các khu đất có diện tích 1.200m² trở lên, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, UBND thành phố sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp tùy vào quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chuẩn xây dựng, mục đích sử dụng đất và điều kiện hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực để cho phép lập quy hoạch chi tiết trình duyệt trước khi thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

NAM PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.
.
.