Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý trật tự xây dựng

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành quy chế quản lý trật tự xây dựng. Quy chế ban hành nhằm bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Nội dung xử lý các vi phạm trật tự xây dựng gồm: xây dựng không phép; sai phép; xây dựng không đúng thiết kế; các vi phạm về quản lý chất lượng công trình; thi công xây dựng không bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Quy chế xác định trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan thẩm quyền trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường, xã, quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện về các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Quy chế cũng quy định trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố và trách nhiệm đối với Chánh Thanh tra Sở xây dựng; cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND các quận, huyện; cán bộ, công chức, viên chức, thanh tra viên và người được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; trách nhiệm của các Sở Tài nguyên-Môi trường, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Công an thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan.

Quy chế cũng quy định về kỷ luật đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng mà dung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng hành vi vi phạm, không đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải đền bù theo quy định pháp luật.

TRIỆU TÙNG
 

;
.
.
.
.
.
.
.