Xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

.

ĐNO - Tối 31-10, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát đi thông báo cho biết, đã kỷ luật một số cá nhân, tập thể liên quan đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Nam.

Theo đó, VEC đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trưởng phòng Thẩm định, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Môi trường trong công tác quản lý, điều hành chung. Ngoài ra, kiểm điểm 1 phó phòng Thẩm định, 2 phó phòng Kỹ thuật công nghệ môi trường phụ trách dự án, 3 chuyên viên phòng Thẩm định và 7 chuyên viên phòng Kỹ thuật công nghệ môi trường.

Bên cạnh đó, đơn vị còn kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong tổ chức lựa chọn nhà thầu gồm: Ban Đấu thầu, tổ chuyên gia đấu thầu của VEC.

Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm sâu sắc đối với giám đốc, 3 phó giám đốc và 2 trưởng phòng; kiểm điểm các thành viên chủ chốt trong đội ngũ tư vấn và lưu ý các cán bộ liên quan tư vấn thiết kế…

Ngoài ra, theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, VEC đã xử lý hơn 378 tỷ/410 tỷ đồng tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Số còn lại hơn 32 tỷ đồng được phía VEC lý giải chưa xử lý là do một số gói thầu chưa có khối lượng nghiệm thu, thanh toán, hạng mục giếng cát chưa được chấp thuận định mức... 

PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.
.
.