Đầu tư dự án Nhà máy nước Hòa Liên theo phương thức đầu tư công

.

ĐNO - UBND thành phố vừa có văn bản về việc triển khai đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nước Hòa Liên; trong đó thống nhất chủ trương đầu tư dự án này theo phương án đầu tư công.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư kiêm quản lý dự án) phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo và hoàn thành công tác lập, thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án, báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018 trên nguyên tắc bảo đảm khách quan, minh bạch và theo đúng quy định.

Dự án Nhà máy nước Hòa Liên là dự án trọng điểm, cấp bách cần rút ngắn thời gian triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Do vậy, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tập trung nhân, vật lực, ưu tiên tối đa thời gian để triển khai dự án theo đúng tiến độ yêu cầu của lãnh đạo thành phố là hoàn thành công trình và đưa vào vận hành Nhà máy nước Hòa Liên trong năm 2020.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.