Thí điểm dán tem QR code kiểm soát sản phẩm thực phẩm

.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án Thí điểm dán tem QR code kiểm soát đối với một số sản phẩm thực phẩm sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tiêu thụ tại chợ Hàn, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề quản lý, kiểm soát thông tin các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế thu gom và phân phối thực phẩm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Những tiêu chí chủ yếu thí điểm dán tem QR code kiểm soát đối với một số sản phẩm thực phẩm bao gồm: cơ sở vật chất, trang thiết bị của thương nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; thực phẩm sản xuất, chế biến, kinh doanh phải có nguồn gốc rõ ràng; không sử dụng chất bảo quản thực phẩm và chất tẩy rửa không được phép sử dụng hoặc sử dụng quá mức cho phép; công tác quản lý, giám sát của Ban quản lý chợ, cơ sở đạt yêu cầu.

Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 các sản phẩm thực phẩm đưa vào chợ hạng 1 phải được dán tem QR code để truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất, chế biến đến người tiêu dùng và đến năm 2025 thực phẩm đưa vào các chợ hạng 2 phải được dán tem QR code; đồng thời, nhân rộng triển khai với các sản phẩm thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp được sản xuất trên địa bàn thành phố để truy xuất nguồn gốc từ khâu sản xuất, chế biến đến tay người tiêu dùng.

B.T

;
;
.
.
.
.
.