16,1 tỷ đồng vận hành tuyến xe buýt mới

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế vận hành tuyến buýt TMF: Vũng Thùng - Công viên 29-3 - Công viên Biển Đông.

Theo đó, tuyến buýt TMF: Vũng Thùng - Công viên 29-3 - Công viên Biển Đông có cự ly tuyến đi 16,2km, về 15,8km. Thời gian mở tuyến là 5 giờ 30, đóng tuyến lúc 21 giờ, thời gian giãn cách chạy xe giờ cao điểm là 15 phút, bình thường là 20 phút.

Tuyến sử dụng phương tiện do Quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ. Tổng mức đầu tư tuyến buýt TMF trong 5 năm là hơn 16,1 tỷ đồng, trong đó kinh phí trợ giá là 14,4 tỷ đồng.

Tất cả các khoản chi phí phát sinh gồm tăng lương, nhiên liệu, km phát sinh... sẽ được lấy từ dự phòng phí của dự án và phải xin chủ trương của UBND thành phố xem xét, chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

Các khoản chi phí, đơn giá vật tư, nhiên vật liệu, lãi vay và các báo giá do Tư vấn thu thập được áp dụng để đưa vào tính toán theo các văn bản quy định hiện hành.

Các chi phí khác liên quan trong quá trình vận hành (bao gồm: chi phí điện, nước, Internet, nhân công bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh...) đơn vị vận hành tự chủ động chi trả. Kinh phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, tổ chức truyền thông của tuyến sẽ được tính trong hồ sơ 5 tuyến trợ giá điều chỉnh.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.