Tháng 1, sản xuất công nghiệp giảm sử dụng lao động trên 16%

.

Ngày 15-2, Cục Thống kê thành phố cho biết, trong tháng 1-2019, chỉ số sử dụng lao động trong khối doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố giảm 16,03%.

Cụ thể, từ tháng 8-2018, Công ty Vinatex Quốc tế ngừng hoạt động sản xuất, tập trung vào xử lý hàng tồn kho và chuyển sang kinh doanh thương mại.

Tiếp đó, các Công ty Điện tử Foster, Công ty Keyhinge Toys cắt giảm sản lượng sản xuất và một số nhà máy sản xuất thép dừng hoạt động nên chỉ số sử dụng lao động khối sản xuất công nghiệp giảm 16,03%. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước giảm 7,05%, lao động ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 6,47%, lao động khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giảm 29,68%.

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.